תקנון OuTravel

1. מבוא – מוצרים המשווקים כחלק מתוכנית שותפים

1.1 צוות האתר משווק מוצרים מאתרים שונים בארץ ובעולם, אך אינו מוכר/מאחסן/שולח את המוצרים בעצמו, לפיכך אינו מהווה שום צד בעסקה.
1.2 העסקה מבוצעת בין הרוכש לאתר חיצוני, וכלל ההתנהלות מרגע ביצוע העסקה היא אל מול האתר המוכר בו התבצעה הרכישה.
1.3 המחירים באתרים השונים דינמיים ומשתנים מידי יום. לכן, באחריות הגולש לבדוק שהמחיר הסופי זהה למחיר המפורסם באתר או בערוץ הטלגרם.
1.4 המחירים באתר אינם כוללים עמלות המרת מט"ח הקיימות בכל חברות האשראי. לכן תמיד מומלץ לשלם במטבע מקומי אלא אם נכתב אחרת.
1.5 במקרה של רכישת מוצרים באתרים בחו"ל – על הרוכש האחריות להתעדכן בחוקי הייבוא האישי – אין ביכולתו של צוות האתר לעזור מול הרשויות ובפרט מס הכנסה.
1.6 ישנם מוצרים המצריכים אישורים מיוחדים לפני כניסתם לארץ- לרוב מדובר במצלמות/מוצרי מזון או מוצרים פרטניים אחרים. אין ביכולתו של צוות האתר לעזור מול הרשויות בנושאים אלו. על כן, אחריותו הבלעדית של הרוכש להתעדכן בכל הפרטים טרם ביצוע ההזמנה.
1.7 צוות האתר אינו אחראי על שירות הלקוחות, בכל בעיה ניתן לפנות אל האתר ממנו רכשתם. באתר מצויין מדריכים רבים המסבירים כיצד לפנות לכל אתר.
1.8 צוות האתר אינו אחראי בשום צורה לטיב המוצר,  קבלתו בזמן, שלמותו ותקינותו.
1.9 האתר אינו חלק מהעסקה המתבצעת בין הרוכש למוכר, על כן אין ברשותו פרטים אישיים ופרטי אשראי.

2. בטיחות ברכישת מוצרי חשמל/כלי עבודה ומוצרים המצריכים התקנה

2.1 חלק מהמוצרים המפורסמים באתר דורשים התקנה על ידי בעל מקצוע/ טכנאי מוסמך. בפרט בהתקנת מוצרי חשמל ואינסטלציה, במקרים אלו יש להיעזר בטכנאי מוסמך.
1.2 צוות האתר אינו אחראי בשום צורה לכל פציעה או נזק שיגרם למשתמש או לרוכש- עקב שימוש לא נכון או תקין, פגמי ייצור או כל סיבה אחרת.
1.3 כל הכתוב באתר הוא בגדר המלצה, ואין מחובתו של המתעניין לרכוש אף מוצר ללא רצונו.
1.4 אתר זה הוא לא אתר מכירתי – איננו מוכרים/מייצרים/מאחסנים/שולחים את המוצרים ועל כן איננו אחראים לתקינותם. אם זאת נוכל לעזור מול הספקים השונים בהתקשרות במידה והגיע מוצר תקול.


1. מבוא – רכישת מוצרים ו/או שירותים דיגיטלים שבבעלותינו

1.1 בר או שמואל גרול (המוכרים כ"OuTravel" – להלן: "העסק") ומי מטעמה שמחים שבחרת להשתמש באתר ולרכוש את מפות ההמלצות (להלן: "המפות") (וביחד, ייקראו להלן: "המוצרים") באתר www.outravel.co.il (להלן: "אתר האינטרנט").
1.2 אתר האינטרנט בו נמצאים המוצרים מופעל ע"י החברה שדרך ההתקשרות איתה היא בכתובת הדואר האלקטרוני outravel456@gmail.com בענייני אתר האינטרנט ורכישת מוצרים. לקבלת תמיכה טכנית ללקוחות שרכשו את המוצר/ים יש לכתוב באימל: outravel456@gmail.com
כתובת בית העסק ברשויות המס הינה ראש פינה, האלה 22.
טלפון בית העסק ליצירת קשר הינו 052-8541488.
1.3 אתר האינטרנט שבו נמצאים המוצרים מציע לרכוש בו את מפות ההמלצות של "שמואל ובר" ("המוצרים").
1.4 מטרת התקנון הנ"ל היא להגדיר את הזכויות והחובות שלך, כמבקר ו/או כלקוח (להלן: "הלקוח"), בכל הנוגע לשימוש באתר האינטרנט ו/או בכל הנוגע לרכישת המוצרים בו, בין אם מדובר באדם פרטי, חברה או תאגיד הרוכש את הקורס או השירותים הנוספים באתר.
1.5 תקנון זה מהווה הסכם מחייב (חוזי) בין הלקוח לבין החברה, ולכן את/ה מתבקש לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם. מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט את/ה מסכים/ה, מאשר/ת ומצהיר/ה כי קראת את הוראות התקנון וכי את/ה מקבל עליך את כל הוראותיו, ללא כל סייג. תנאי לשימושך באתר האינטרנט הינו הסכמתך לאמור בתקנון בכלל, ובסעיף זה בפרט.
1.6 לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן את התקנון, מעת לעת ולשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. לאור זאת הנך מתבקש/ת לקרוא את התקנון בכל פעם שאת/ה בוחר/ת להשתמש באתר האינטרנט.
1.7 החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את האתר, את השירותים המוצעים בו, את התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
1.8 מוסכם על הלקוח כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בשל ביצוע השינויים הנ"ל כאמור או במקרה של תקלות שינבעו מאותם שינויים.
1.9 לחברה זכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת למטרות תחזוק האתר.
1.10 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות התקנון בנ"ל והן אשר תקבענה.
1.11 החברה לא אחראית על תקלות תוכנה, תקשורת, חומרה או כח עליון שיפגעו בתפקודו של האתר במועד זה או אחר וללקוח לא תהיה טענה בשל כך.
1.12 בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, עליך כלקוח לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך כי קראת את התקנון וכי את/ה מקבל על עצמך את כל הוראותיו ותנאיו.
במסגרת אישור זה את/ה מסכים/ה, מאשר/ת ומצהיר/ה כי קרא/ת את כל הוראות התקנון וכי את/ה מקבל על עצמך את כל הוראותיו, ללא כל סייג, וכך בין אם ביצעת רכישה באתר האינטרנט בכרטיס אשראי ובין אם ביצעת רכישה באמצעי תשלום אחר כמו ביט, פייבוקס או פייפאל או העברה בנקאית. מובהר ומוסכם כי ככל ולא קראת את התקנון, על אף שאישר/ת כי עשית כן, התקנון יחול עליך ויחייב אותך לכל דבר ועניין. כאמור לעיל, גם במידה ולא סימנת כי את/ה מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע ההזמנה באמצעות כל אחד מאמצעי התשלום על ידך מהווה הסכמה כאמור.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש הכתובים בתקנון הנ"ל הינך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש.

2. כללי
2.1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2.2 כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להם כל משקל בפרשנות התקנון.
2.3 התקנון ו/או תנאיו מופנים לבני המינים באופן שווה, ומנוסחים בלשון זכר ונקבה יחד.
2.4 שימוש במפות ההמלצות הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. השימוש מהווה אישור להסכמת הלקוח לתנאים ולמדיניות הרישום.
2.5 מובהר כי כל הוראה שבתקנון תחול, בהתאמה ובשינויים המחויבים, גם על לקוח שבחר לרכוש מוצרים שפורסמו באתר האינטרנט, באמצעות ביט או תשלום בכרטיס אשראי או בתשלום בהעברה בנקאית עם צוות החברה.

3. מועדי פעילות אתר האינטרנט
3.1 אתר האינטרנט יהיה פעיל בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת משימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כוח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או נפילת קווי תקשורת ו/או בעיה של ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או בשליטת ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בנוגע למקרים בהם אתר האינטרנט לא היה פעיל.
3.2 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

4. העברת זכויות באתר האינטרנט
4.1 החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות ו/או את הפעלת אתר האינטרנט לצד שלישי לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכך שכל זכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מההעברה. במקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח, כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט, לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל את הבעלות ו/או את הזכויות ו/או את הפעלת אתר האינטרנט, ללא פרטי אמצעי התשלום, והלקוח מסכים לכך מראש.

5. הכשרות לרכוש באתר האינטרנט
5.1 את מפות ההמלצות באתר רשאי לרכוש כל בגיר (אדם מעל גיל 18 שנים) תושב ישראל בעל כשרות משפטית, בעל דואר אלקטרוני ואשר בבעלותו / הוא מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן: "כרטיס אשראי").
החברה אף שומרת על זכותה לפנות להליכים משפטיים במידה וייגרם נזק כזה או אחר ע"י הלקוח בעקבות המידע השגוי שמסר על אודות גילו.
5.2 קטין שרכש מפת/ות המלצות באתר מצהיר שקיבל אישור והסכמה מהוריו ו/או מהאפוטרופוס החל עליו לרכישת מפות ההמלצות באתר.
5.3 מובהר בזאת כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.
5.4 לחברה שמורה הזכות לחסום ו/או להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט או להשתמש בו, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בנימוק, גם אם רכש בעבר מוצרים באמצעות אתר האינטרנט וגם אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות זו תעמוד לחברה, בין היתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
5.4.1 ככל ובעת ההרשמה לאתר האינטרנט, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים.
חשוב לדעת שלפי חוק העונשין בישראל, אדם שמגיש פרטים אישיים כוזבים עובר על החוק עבירה פלילית.
5.4.2 הלקוח ביצע רכישה ו/או התכוון לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או שנחסם לשימוש ו/או שאינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו.
5.4.3 הלקוח עשה שימוש ו/או התכוון לעשות שימוש באתר האינטרנט לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה.
5.4.4 הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או שפוגעים בחברה ו/או במי מטעמה של החברה ו/או באתר האינטרנט, לרבות בלקוחותיה ו/או בספקיה כמו שימוש בוירוס כזה או קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להזיק, לפגוע או להגביל את השימוש באתר, בשרתים, בתוכנה או בכל דבר אחר שקשור באתר.
5.4.5 הפצת ספאם (דואר זבל) לשרתי האתר או הפצתם בכל דואר אחר.
5.4.6 פגיעה בזכויות היוצרים, סימני המסחר או בכל זכות אחרת המצויה באתר לרבות העתקת, שכפול, שכתוב, שחזור, צילום, תרגום, הקלטה, אחסון במאגר מידע, שידור קליטה או כל דרך אחרת המפרה את זכויות היוצרים של האתר ו/או של החברה ומי מטעמה.
5.4.7 התוכן של מפות ההמלצות הנמכרות באתר שייך לחברה בלבד (קניין רוחני). העתקת האתר או תוכנו במלואו או בחלקו, בין אם בצורה ישירה ובין אם בהעתקה לתוך מסגרת כחלק מאתר ללא הסכמה של החברה בכתב, מהווים הפרה של זכויות היוצרים.
5.4.8 במקרה בו ללקוח קיים חוב לחברה ו/או לחברות ו/או לגופים הקשורים עימה, לרבות חוב הנובע מרכישה ו/או מהזמנת מוצרים באחת מהחנויות הקשורות עימה.
5.4.9 הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת.
5.4.10 מובהר כי אי נקיטת אמצעי הגבלה ו/או ביטול מצד החברה כאמור, על אף שעומדת לה הזכות לעשות כן, לא ייחשבו כוויתור של החברה על איזו מזכויותיה.
5.4.11 על רוכשי מפות ההמלצות אסורה האפשרות להציג את עצמם כעובדי החברה או לדבר / לכתוב מטעמם. אסורה האפשרות להשתמש בסימני המסחר של החברה ללא אישור מפורש בכתב מצד החברה.

5.5 ביטול רכישת המוצרים והחזר כספי
5.5.1 לא תתאפשר ביטול רכישת מפות הטיולים וזאת עקב שימוש במוצר באופן מיידי, לפיכך לא יוחזר כספו של הרוכש למעט במקרים חריגים ולשיקול דעתה הבלעדי של צוות האתר.
במידה והתשלום בוצע בביט או בפייבוקס או בפייפאל או בהעברה בנקאית, יושב התשלום ללקוח עד 14 ימי עסקים באותה דרך בה שילם מלכתחילה.
5.5.2 במידה ותבחר חברת האשראי לגבות עמלת ביטול עסקה ו/או עמלת סליקת אשראי, יוכל תשלום זה כאמור על הלקוח ויוותר על כל טענה ו/או תביעה בנוגע לדמי ביטול אלו.
5.5.3 במידה ולא פנה באופן כתוב לביטול רכישת המוצרים, יובהר כי כל התנהגות אחרת כמו הודעה טלפונית או בעל פה או בכל דרך אחרת שאינה כתובה, לא תיחשב כביטול עסקה.
5.5.4 היה ובוצע ביטול עסקה, מחובתו של הלקוח להשיב / למחוק את כל התוכן שרכש לאלתר ולא לעשות במידע שום שימוש.

6. רישום לאתר האינטרנט לצורך ביצוע רכישה
6.1 בעת ביצוע הרכישה באתר האינטרנט תתאפשר ללקוח האפשרות לבצע הליך רישום אך לא חייב בזאת. אם זאת, לצורך רכישת המוצר על הלקוח למסור את פרטיו האישיים, בהתאם למבוקש, כשאלו כוללים בין היתר, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, שם פרטי ושם משפחה, כתובת פרטית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד וכדומה. על הלקוח לסמן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה. על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.
6.2 זיהויו של הלקוח כלקוח של אתר האינטרנט יעשה, בעת פנייתו ל"OuTravel" באמצעות המייל לכתובת outravel456@gmail.com על ידי שם פרטי ומשפחה ו/או מספר טלפון.
6.3 הלקוח בלבד יהיה אחראי לעדכון פרטיו ו/או לבדיקת נכונות פרטיו כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט. במקרה בו חל שינוי ו/או עדכון בפרטים על הלקוח, מחובתו של הלקוח לדאוג לעדכן ולתקן אותם.

7. המוצרים באתר האינטרנט
7.1 באתר האינטרנט יוצגו ויוצעו למכירה מספר מוצרים ושירותים.
7.2 באתר האינטרנט יופיע תיאור תמציתי של המוצר. במידה והמוצר שנרכש ע"י
הלקוח אינו יכול להיות מסופק עד 14 ימי עסקים מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק מצד החברה, התשלום יוחזר ללקוח במלואו. מעבר לכך, ובמקרה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך.
7.3 במקרה בו נתגלה חוסר במוצר כזה או אחר המופיע באתר ושהלקוח רכש אותו, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, ינסה נציג מטעם החברה ליצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט, ויציע לו לבחור מוצר דומה ו/או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט ו/או שיוצע לו, במידה וחויב, לקבל את כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע את הרכישה. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה. במידה והתשלום עבור המוצרים שולם בביט,או העברה בנקאית, יושב התשלום בדומה לנכתב בסעיף הנ"ל.
7.4 קליטת פרטי ההזמנה באתר אינו מהווה אישור או התחייבות מטעם החברה לספק את המוצר/ים שהוזמנו בעת התשלום, אלא מעיד על פרטי ההזמנה שנקלטו וכן על תהליך הטיפול בהזמנה.
7.4.1 ע"מ שהמוצר/ים ששולמ/ו יישלחו/יסופקו לאחר התשלום, על פרטי ההזמנה להיות מדויקים ומלאים ולהימנע משגיאה בפרטי ההזמנה כמו בכתובת דואר האלקטרוני ו/או הטלפון.
7.5 לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות ו/או לעדכן בכל עת את היצע ומגוון המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, לפי שיקול דעתה הבלעדי. היצע המוצרים / השירותים יכול הינו לבחירת החברה בלבד.
7.6 לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את המחירים של המוצרים באתר. התשלום עבור המוצר/ים ישולם בשקל ישראלי בלבד. המחיר הקובע הוא המחיר הכתוב במוצר המבוקש לרכישה – בעת ההזמנה בלבד.
7.6.1 היה ולא הושלמה הרכישה, אין החברה מחויבת לספק את המחיר המקורי שהיה רשום בעת הקלדת הפרטים המזהים, במידה ומאותו הרגע שונה מחיר המוצר/ים באתר.
7.7 אמצעי התשלום האפשריים לרכישת המוצר/ים הינם: כרטיס אשראי ישראלי ובר
תוקף,העברה בנקאית וביט.
7.7.1 לאחר ביצוע התשלום ואישורו ע"י חברות התשלום בישראל יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח אישור תשלום ואישור הזמנה עם פרטי המוצר והסבר.
7.7.2 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי חוקי, לא מורשה או כל שימוש לרעה ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע רכישה או במידע הקיים באתר. החברה לא תישא באחריות לפעולות שנעשו ללא שליטתה.
7.8 התכנים באתר הינם פרי מומחיותם והידע המקצועי של "OuTravel" שעושה את כל המאמצים ע"מ לעדכן את התוכן באתר ובמוצריו ולייצר מידע מדויק ונכון ככל האפשר. יתכנו שגיאות וטעויות בתוכן כזה או אחר באתר. הלקוח לא יוכל
לבוא בטענה / תביעה בשל כך.
7.8.1 אין לראות בתכנים המפורסמים באתר ייעוץ עסקי / שיווקי / כלכלי או ייעוץ מכל סוג שהוא. ל"OuTravel" אין אחריות ישירה או עקיפה על תוצאות השימוש במוצרים מבחינת הצלחתו של הלקוח לשיפור רמתו המקצועית בפרט או השיווקית / הכלכלית בכלל. לפיכך לא יבוא שום לקוח בטענה ו/או תביעה כלפי "OuTravel" בתואנה שלא הצליח לשפר את יכולותיו המקצועיות / השיווקיות / העסקיות / הכלכליות בעקבות תוכן / מוצר זה או אחר באתר.
7.9 המוצרים במלואם או חלקם יירכשו ללא תוקף מצד הלקוח למעט היה והחליטה "OuTravel" להסיר אותם במלואם או את חלק מתוכנם מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק. היה והחליטה "OuTravel" לעשות כן, תודיע על כך ללקוחות זמן סביר
מראש כדי שיוכלו להיערך מכל הבחינות.

8. אספקת המוצרים
8.1 מפות ההמלצות המוצעות למכירה הינם מוצרים דיגיטליים הנשלחים באופן מקוון לאחר הרכישה עד 14 ימי עסקים לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק הלקוח בעת ההרשמה והרכישה.

9. פרטיות
9.1 החברה תשמור על פרטיות ומידע הלקוחות הנרשמים ו/או הרוכשים באתר.
9.2 החברה תשמור על זכותה לתקשר עם הלקוחות שרכשו את המוצר/ים בוואטסאפ, בטלפון, בדואר אלקטרוני, באינסטגרם, בפייסבוק או בכל דרך דיגיטלית אחרת שתראה לנכון. הלקוחות מביעים את הסכמתם לכך בעצם רכישת המוצר/ים.
9.3 האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים ולכלול פרסומות, תמונות או מידע גם מצדדים שלישיים. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים ל"OuTravel" או מי מטעמם. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל, למידע ולתוכן המוצג בהם, לשירותים כאלה ואחרים שמוצגים באותם אתרים וכיוצ"ב.
9.3.1 חשוב לדעת שאין לראות בקישורים חיצוניים אלו באתר (כמצוין בסעיף 9.3) שום המלצה מטעם "OuTravel" בהתייחס לתכנים המפורסמים בהם, למידע, למוצרים או לשירותים המוצעים בהם.
9.4 החברה רשאית להשתמש במידע על לקוחותיה שרכשו את המוצר/ים באתר לצרכים פנימיים בלבד, כמו תחקור תלונות וביקורות צרכנים, משוב לעובדים, דפוסי התנהגות של הלקוחות, ניתוח מידע מצרפי ומידע שיווקי לרבות באמצעות פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס, עוגיות (Cookies) ועוד.
9.4.1 לאור האמור לעיל החברה תשמור על המידע הנ"ל ולא תעביר אותו לצדדים שלישיים למעט בחר הלקוח להפר את תנאי השימוש ו/או במקרה בהם התקבל צו משפטי המורה עליה לעשות זאת ובכל סוגיה / מחלוקת שתתעורר בין הצדדים.
9.5 על אף שהחברה עושה מאמצים גדולים לשמור על פרטיות הלקוחות שלה באתר, אין ביכולותיה להבטיח זאת באופן חד משמעי לאור הסיכוי של גורמים עוינים לחדור למאגר החברה והחשבונות של לקוחותיה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה באם
נגרם לו נזק כלשהו במקרה של חדירת גורמים אלו למאגר המידע והפצתם.

10. שיפוי
10.1 הלקוח באתר מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט. הלקוח ישלם את סכומי הנזק אם יידרש לכך בכתב ללא אף דיחוי.

11. המחאת זכויות
11.1 החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של הלקוח והכל בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
11.2 ללקוח האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או מי מטעמה מראש ובכתב.

12. דין ושיפוט
12.1 תקנון זה הוא חלק מהדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הניתנת בעניינו נתונה לרשויות החוק והמשפט בישראל שהוסמכו לכך.
12.2 כל הימנעות או השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לכתוב בתקנון לא תיחשב כוויתור על זכות זו.
13. שירות לקוחות
13.1 על מנת ליצור קשר עם חברת "OuTravel" יש לפנות לכתובת המייל outravel456@gmail.com
13.2 אם אינך שבע רצון מהאתר או מאחד מחלקיו ו/או מתנאי תקנון זה, כתוב לנו למייל המפורט בסעיף 13.1 ואנו נבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה ונשיב לך בהקדם האפשרי.

ציוד טיולים | חיילים | קמפינג | מחנאות - OuTravel
Logo
Register New Account